1) För att komma igång behöver du lägga till en host i din hostlista. Din hostlista hittar du här.
Du behöver kryssa i "DYN Host" bakom hostnamnet för att DDClient ska få uppdatera ditt hostnamn.
2) Du behöver även en användare som din DDClient ska använda sig av. Denna användare lägger du till här.

Dokumentation om API:et finns här

Uppgifter för att konfigurera klienter för denna tjänst:

Server: dyn.anx.se
Användare: Den användare du skapat i steg 2 ovan + lösenordet.
Behöver klienten fråga efter externt efter din ip-adress bör man använda följande adress: http://dyn.anx.se/ip/ip.php

Exemplel på DDClient.conf fil:
# /etc/ddclient.conf

daemon=300
ssl=yes

##
## ANX.SE DynDNS (http://dyn.anx.se)
## (Support för: hostnamn,wildcard,mx,backupmx)
##

protocol=dyndns2
custom=yes

server=dyn.anx.se
use=web, web=dyn.anx.se/ip/ip.php,web-skip='Din ip:'

login=<användare>
password=<lösenord>

wildcard=no

## Byt ut till ditt fullständiga hostnamn
host.mindomän.se

Länk till DDClient.conf
Din ip-address är 3.226.72.194
ANX Dynamic DNS service. anx.se
1.3.2